Loading...
  • Žijte své sny,
    na všechno ostatní jsme tady my.
  • Vy víte co,
    my víme jak.

Zjistěte o nás více

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Jsme dynamická advokátní kancelář, s cílem nabízet komplexní právní služby

kvalitně, rychle a s důrazem na aktivní osobní přístup k našim klientům.

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

FARMACEUTICKÉ A MEDICÍNSKÉ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

Poskytujeme komplexní právní služby ve vztahu ke všem typům korporací a družstev. Máme bohaté zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic, zakládání, správy a likvidace společností, včetně poskytování právních služeb orgánům i společníkům obchodních korporací.

Poskytujeme právní služby v oblasti medicínského a farmaceutického práva. Máme zkušenosti s poskytováním služeb jak českým, tak i zahraničním nadnárodním korporacím v této oblasti práva, včetně poskytování poradenství při jednáních s veřejnými institucemi.

Poskytujeme komplexní právní služby ve vztahu k občanskému právu, zejména pak v oblasti závazkového práva, rodinného práva, vlastnického práva, dědického práva a práva na ochranu spotřebitele.

PRACOVNÍ PRÁVO

PRÁVO DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se pracovního práva. Naše služby poskytujeme jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

Poskytujeme právní poradenství v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, zejména  v rámci přihlašování, poskytování licencí či sporů ve vztahu k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům, autorskému právu a know-how.

Jsme plně připraveni hájit naše klienty před soudy i jinými orgány, kde usilujeme o strategické a efektivní vedení sporů. Naše klienty zastupujeme v rámci obchodněprávních, občanskoprávních, správních (přestupkových) a arbitrážních řízeních.

SMLUVNÍ PRÁVO

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Poskytujeme služby v oblasti kupních a distribučních smluv, smluv o dílo, leasingových smluv, franchizingových smluv, včetně přípravy smluvní dokumentace k rozsáhlým projektům.

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti nemovitostí, zejména pak ve vztahu k nákupu a prodeji nemovitostí, včetně zastupování klientů před příslušnými úřady.

Poskytujeme klientům komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

O NÁS

BEHIND THE SCENES

WE LOVE WHAT WE DO!

PARTNEŘI KANCELÁŘE

Seznamte se partnery naší advokátní kanceláře.

Telefon:

+420 775 921 821

 

E-mail:

anna.kudrnova@legalartis.com

JUDr. ANNA KUDRNOVÁ

Anna je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Legal Artis.

 

Členem advokátní komory je Anna od roku 2008.

 

Anna získala titul JUDr. v roce 2008 se specializací na právo duševního vlastnictví a internetové domény.

 

Poslední rok studia na univerzitě strávila na Universidad Jaume I. ve Španělsku.

 

Před založením advokátní kanceláře Legal Artis Anna získávala zkušenosti ve významné mezinárodní advokátní kanceláři, kde se podílela na významných nadnárodních transakcích a akvizičních projektech.

 

V rámci své praxe se Anna zaměřuje především na korporátní právo, fúze a akvizice a medicínské a farmaceutické právo.

 

Anna hovoří plynně česky, anglicky a španělsky.

 

Telefon:

+420 721 220 032

 

E-mail:

jakub.snajberg@legalartis.com

Mgr. JAKUB ŠNAJBERG

Jakub je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Legal Artis.

 

Členem advokátní komory je Jakub od roku 2012.

 

V rámci své předchozí praxe Jakub poskytoval právní služby významným českým i zahraničním korporacím, ministerstvům i soukromým osobám.

 

Úspěšně zastupoval klienty před soudy, připravoval a vyjednával transakční dokumentace v rámci akvizicí předních poskytovatelů zdravotních služeb v České republice v objemu stovek milionů korun českých.

 

V rámci své praxe se Jakub účastnil příprav právních předpisů.

 

Jakub absolvoval roční studium ve Spojených státech amerických. Je držitelem IELTS band score 8 (C2 ekvivalent).

 

Jakub hovoří plynně česky a anglicky.

Jsme mladá, dynamická advokátní kancelář a naším cílem je poskytovat komplexní právní služby kvalitně, rychle a vždy s ohledem na klientovy individuální potřeby.

 

Našim klientům nasloucháme, snažíme se porozumět jejich potřebám a najít pro ně nejefektivnější řešení.

 

Služby, které poskytujeme, se neomezují pouze na právní poradenství, ale zahrnují i daňové, účetní a znalecké poradenství.

 

Spojujeme právní službu s osobním přístupem a pomáháme hledat řešení šitá na míru.

KONTAKTUJTE NÁS

ZA

OPONOU:

VYBRANÉ REFERENCE

KONTAKTUJTE NÁS

Legal Artis s.r.o., advokátní kancelář

 

SÍDLO: Václavské náměstí 807/64, Praha 1, PSČ 110 00

 

TELEFON: + 420 606 302 111

 

E-MAIL: office@legalartis.com

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

S NAŠIMI ZKUŠENOSTMI SE VE SVĚTĚ PRÁVA NIKDY NEBUDETE CÍTIT ZTRACENI A SAMI.

2020 | Legal Artis s.r.o., advokátní kancelář

Legal Artis s.r.o., advokátní kancelář informuje spotřebitele o tom, že v případě, kdy dojde ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

Legal Artis